Het leren op school loopt soms anders dan verwacht.

Ieder kind is en leert anders en de één heeft wat langer de tijd nodig dan de ander. Als het leren niet altijd lukt dan kan dit het schoolplezier bederven door gevoelens van frustratie, onzekerheid en faalangst. Een beetje extra hulp buiten de klas kan voldoende zijn om een kind weer het vertrouwen in zijn of haar kunnen terug te geven.

 

Een leerprobleem kan vaak de oorzaak zijn voor niet lekker in je vel zitten. In onze praktijk bieden wij daarom hulp aan kinderen die vastlopen om bovengenoemde redenen.

Steen voor Steen kindercoaching

Petra biedt als kindercoach laagdrempelige, kortdurende hulp aan kinderen van 4 tot 12 jaar die om uiteenlopende redenen vastlopen.

 

Voor meer informatie klik hier:

www.steenvoorsteenkindercoaching.nl

 

Steen voor Steen Beter rekenen

Linda helpt als rekenspecialist kinderen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs.

 

Voor meer informatie klik hier:

www.steenvoorsteenbeterrekenen.nl

 

Wij kunnen u een combinatiepakket aanbieden, waarbij Linda kinderen helpt bij het rekenen, en Petra helpt bij faalangst/onzekerheid. Wij kunnen ook trainingen verzorgen voor kleine groepjes kinderen.

 

Maak voor meer informatie een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 

Dit gesprek kan met ons beiden, maar ook kunt u individueel een afspraak voor bijvoorbeeld alleen extra rekenhulp of juist alleen coaching maken.